News

Wieś zaciszna i spokojna w Liberté!

7 stycznia 2023

Polecamy tekst na temat wizji rozwoju obszarów wiejskich w Unii i Europejskiej i sprzecznych wyzwań związanych z jednej strony ze wzmacnianiem eksportu i tym samym przemysłowej produkcji żywności a z drugiej z realizacją ambicji Europejskiego Zielonego Ładu i strategii Od pola do stołu. Czy obszary wiejskie, a w Polsce aż 52 % obszaru kraju i ponad 15 milionów osób zamieszkujących obszary wiejskie, będą cały czas obszarem walki dużego biznesu i interesów lokalnych społeczności? Czy Wspólna Polityka Rolna powinna koncentrować się na wsparciu produkcji żywności czy na kwestiach społecznych, rozwojowych, środowiskowych związanych z jakością życia na obszarach wiejskich?

Cały tekst.

Foto: unsplash