News

Świat nauki zabiera głos ws. systemu żywności

18 marca 2022

Prawie 200 naukowców i naukowczyń z całego świata podpisało Apel o nieodkładanie na później transformacji systemu żywności i realizacji strategii “Od pola do stołu”, a wręcz przyspieszenie jej z uwagi na wojnę w Ukrainie. 

“Kryzys na Ukrainie ujawnia, że nasze obecne sposoby produkcji i konsumpcji żywności są niezrównoważone i niesprawiedliwe. W odpowiedzi na to powinniśmy wzmocnić – a nie porzucać – transformację w kierunku zdrowego, sprawiedliwego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego. Potrzebujemy kompleksowych rozwiązań, które przyniosą ulgę w krótkim czasie, a jednocześnie zapobiegną zagrożeniu, jakie nasz system żywnościowy stanowi dla zdrowia ludzi i planety.”

„Inwazja Rosji na Ukrainę i trwająca wojna wywołały falę szoku w systemie żywnościowym. Polityczne podejście do obecnego kryzysu ma daleko idące konsekwencje dla każdego z nas. W opublikowanym niedawno raporcie IPCC stwierdzono, że pozostało już niewiele czasu na podjęcie skutecznych działań w obliczu przyspieszających zmian klimatu i innych kryzysów środowiskowych. Skupianie się na krótkoterminowych rozwiązaniach bez uwzględnienia długoterminowych konsekwencji lub szerszej perspektywy zwiększa przyszłe zagrożenia, w tym ryzyko przekroczenia krytycznych punktów systemów naturalnych naszej planety. Inwestowanie w przejście na zdrowe i zrównoważone systemy żywnościowe już teraz ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia naszej odporności na przyszłe kryzysy i zapewnienia bezpiecznej i nadającej się do życia planety dla przyszłych pokoleń”.

foto/credit: unsplash