News

Startuje Green Advocacy Academy!

9 lutego 2023

Rozpoczynamy realizację pilotażowej, pierwszej Green Advocacy Academy! Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, realizowany przy współpracy z naszym fińskim partnerem VISIO i skierowany jest do osób młodych w wieku 14-24 z Polski oraz Finlandii.
W ramach projektu odbędzie się 7 warsztatów rzecznictwa dla transformacji systemu żywności i rolnictwa oraz wyjazd do Brukseli i spotkania z osobami decydenckimi.
Chcemy:

  • podnosić i wzmacniać świadomość wśród osób młodych w zakresie wpływu obecnego systemu produkcji żywności na klimat, środowisko, prawa człowieka;
  • stworzyć platformę do budowania kompetencji w zakresie prowadzenia działań rzeczniczych oraz znaczenia partycypacji obywatelskiej;
  • włączać osoby młode w działania systemowe;
  • stworzyć platformę do wymiany doświadczeń, pomysłów, innowacji pomiędzy młodzieżą z Polski oraz Finlandii w zakresie inicjatyw klimatycznych i aktywizmu obywatelskiego.

Stay tuned.

Credit: Green REV Institute