News

Raport dot. celów zrównoważonego rozwoju w UE

24 maja 2022

23 maja 2022 Eurostat opublikował raport dot. celów zrównoważonego rozwoju w UE.

Niestety w ciągu ostatnich pięciu lat stwierdzono nieznaczne odejście od odpowiednich celów zrównoważonego rozwoju dotyczących życia na lądzie (cel zrównoważonego rozwoju nr 15), co świadczy o tym, że działalność człowieka wywierała presję na ekosystemy i różnorodność biologiczną. Pomimo faktu, że zarówno powierzchnia obszarów leśnych w UE, jak i lądowych obszarów chronionych nieznacznie wzrosła, presja na różnorodność biologiczną się nasila.

Postępy w realizacji celów w dziedzinie zdrowia i dobrostanu (cel zrównoważonego rozwoju nr 3), życia pod wodą (cel nr 14), równouprawnienia płci (cel nr 5), zrównoważonych miast i społeczności (cel nr 11), zmniejszenia nierówności (cel nr 10), odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (cel nr 12), dobrej jakości edukacji (cel nr 4), działań w dziedzinie klimatu (cel nr 13) i celu „zero głodu” (cel zrównoważonego rozwoju nr 2) były umiarkowane.

Foto/credit: Unsplash