News

Spotkanie w ramach Labelling Subgroup

10 sierpnia 2022

We wtorek 9. sierpnia odbyło się spotkanie Labelling Subgroup meeting organizowane przez Eurogroup For Animals.

Wraz z innymi organizacjami działającymi w ramach naprawy systemu żywnościowego i poprawy warunków życia zwierząt tzw. hodowlanych rozmawialiśmy o tym, dlaczego nazewnictwo i certyfikacja produktów żywnościowych są kluczowe. Musimy zrozumieć, że obecnie w Unii Europejskiej nie posiadamy legislacji, która narzucałaby na producentów i producentki odgórne ramy nazywania i klasyfikowania produktów, co do ich kosztu ekologicznego, etycznego i wpływu zdrowotnego.

Podczas spotkania staraliśmy się zwrócić uwagę na obecne problemy związane z nazewnictwem i certyfikacją oraz wypracować strategie reakcji na politykę Unii Europejskiej w zakresie cenzurowania zamienników roślinnych dla mięsa i nabiału.

W kontekście dalszych doniesień związanych z certyfikacją i nazewnictwem produktów roślinnych zachęcamy do obserwowania naszej strony na bieżąco.

Foto: Unsplash