News

Rodzice dla Klimatu – debata 29.05

30 maja 2022

Dziękujemy Rodzicom dla Klimatu za zorganizowanie i prowadzenie spotkania na temat konieczności działania dla klimatu w niedzielę, 29 maja w Warszawie.

O edukacji klimatycznej, zmianach systemowych, wpływie zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska na życie i zdrowie ludzi dyskutowali Anna Spurek, COO Green REV Institute, Wojciech Szymański, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, prof. Tadeusz Zielonka, Lekarze dla Klimatu.

Foto: Unsplash