News

Rewolucja czy konieczna zmiana? Szkoły na weganie

24 stycznia 2023

23 stycznia br. Rodzice dla Klimatu zorganizowali dyskusję dotyczącą żywienia osób uczniowskich w placówkach oświatowych. Bartek Gawrecki (koordynator ds. rzecznictwa Green REV Institute/ Future Food 4 Climate) mówił o prawnych aspektach wyżywienia zbiorowego i systemowej zmianie dla zrównoważonej, zdrowej, roślinnej żywności. Future Food 4 Climate wystąpiło w ponad 20 samorządach z petycjami, interpelacjami dot. dostępności wegańskich posiłków oraz wprowadzenia lokalnych polityk żywnościowych. Agata Lewandowska (Rodzice dla Klimatu) mówiła o kosztach klimatycznych i środowiskowych żywności zwierzęcej w szkołach i przedszkolach, dr Małgorzata Desmond o konieczności zapewnienia zrównoważonej, dobrze przygotowanej diety dla osób uczniowskich.
Bartek Gawrecki podkreślił, że w przypadku żywienia zbiorowego przechodzenie do systemów roślinnych jest konieczną zmianą a nie rewolucją.

Foto: unsplash