News

REV i Plant Based Treaty piszą do MEPs

2 listopada 2022

Przypominamy Posłom i Posłankom do Parlamentu Europejskiego o roli transformacji systemu żywności dla klimatu. Parlament Europejski przyjął rezolucję przed Szczytem Klimatycznym COP27 w Egipcie. Niestety rola naprawy rolnictwa i systemu żywności zostały potraktowane w niej marginalnie.

Dlatego piszemy do MEPs w sprawie sprawiedliwej transformacji systemu żywności i konieczności uwzględnienia roli zrównoważonego systemu żywności dla planety, ludzi i zwierząt.

W apelu, wraz z Animal Save Movement wzywamy osoby decyzyjne do:

  • Poparcia wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego ram prawnych dla zrównoważonych systemów żywnościowych;
  • Poparcia traktatu roślinnego- Plant Based Treaty, pierwszego globalnego traktatu, który ma na celu naprawę systemu żywności oraz ochronę praw człowieka i zwierząt. Plant Based Treaty jest wzorowany na Traktacie o paliwach kopalnych i jest pierwszą globalną mapą drogową dla zielonej, sprawiedliwej transformacji rolnictwa i sektora produkcji żywności;
  • Włączenie roli zielonej, sprawiedliwej transformacji rolnictwa i sektora produkcji żywności w prace nad działaniami na rzecz klimatu, planety, zwierząt i ludzi.

Foto: European Parliament