News

Raport „Samorządy dla klimatu” już dostępny!

2 września 2022

W kontekście prezentacji działań rzeczniczych i strażniczych naszej Fundacji w ramach projekcie “Roślinne posiłki” jako Green REV Institute i koalicja Future Food 4 Climate opracowałyśmy publikację po debacie z udziałem:

  • Szymon Chojnowski
  • Dorota Bonk-Hammermeister
  • Filip Pelc
  • Katarzyna Plucińska
  • Dariusz Sus
  • Sandra Marciniak

Od początku 2022 Green REV Institute i inne organizacje społeczne w ramach koalicji Future Food 4 Climate prowadzą działania na rzecz zwrócenia uwagi na rolę dostępności posiłków roślinnych w placówkach oświatowych.

Debata „Samorządy dla Klimatu” jest poświęcona projektowi “Szkoły dla Klimatu – Roślinne Posiłki w Szkołach” , który jest realizowany w ramach grupy ds. Jakości i Bezpieczeństwa Żywności FF4C. Podczas spotkania rozmawialiśmy o działaniach samorządów na rzecz transformacji systemu żywności oraz o potrzebie wdrażania „Od pola do stołu” na poziomie lokalnym. Poruszyłyśmy także temat dostępności roślinnych posiłków i kwestię kosztów, które ponosimy przy obecnym systemie produkcji żywności – koszty zdrowotne, środowiskowe, społeczne, etyczne.

Raz jeszcze dziękujemy Mówcom i Mówczyniom za nieoceniony wkład merytoryczny do debaty. Debata jest wciąż dostępna na stronie Green REV Institute na Facebooku. Serdecznie zapraszamy osoby, które nie miały okazji wysłuchać tej rozmowy do obejrzenia tego wartościowego w kontekście działań samorządowych i konieczności roślinnej transformacji materiału.