News

Parlament Europejski dla obszarów wiejskich

3 stycznia 2023

13 grudnia 2022 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję dot. Długotrwałej Wizji Rozwoju Obszarów Wiejskich w UE. Wyzwania jakie stoją przed sektorem rolnym: kryzys klimatyczny, brak sukcesji w gospodarstwach rolnych, intensyfikacja, stały spadek liczby mniejszych gospodarstw oraz przed rozwojem obszarów wiejskich: nierówności, konsekwencje zmian klimatycznych, starzenie się społeczeństwa, wykluczenie komunikacyjne i infrastrukturalne, to niewątpliwie najważniejsze zadania dla osób decydenckich na kolejne lata. Obszary wiejskie muszą być wspierane niezależnie od sektora rolnictwa, w szczególności, że w tym sektorze stale spada zatrudnienie, a mieszkańcy wsi pracują w innych branżach. Wspólna Polityki Rolna stoi przed koniecznością transformacji i sposobu wytwarzania żywności i podejścia, strategii do rozwoju obszarów, które zamieszkują osoby w całej UE. Obszary wiejskie stanowią około 83 % całego terytorium UE i zamieszkuje je około 137 mln ludzi (30 % ludności UE). Rozwój obszarów wiejskich to kwestia kluczowa dla wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, strategii Od pola do stołu.

Foto: European Parliament