News

OKRĄGŁY STÓŁ NT. ROLI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DLA SFS JUŻ DZISIAJ!

11 października 2022

Green REV Institute zaprasza na spotkanie w ramach okrągłego stołu organizowanego przez koalicję Future Food 4 Climate. Dyskusja będzie poświęcona zrównoważonemu systemowi żywnościowemu w placówkach oświatowych. 

Obecny system żywnościowy przyczynia się do generowania zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby, jest źródłem postępującej deforestacji na skalę globalną, zużywa nadmierne ilości surowców naturalnych, jest źródłem światowego problemu jakim jest marnowanie żywności, jednocześnie powoduje pogłębienie się kryzysu zdrowotnego. Obecnie funkcjonujące w UE zapisy prawne poruszają kwestię zrównoważoności na różnych poziomach. Brakuje jednak spójności oraz kompleksowości w podejściu. Skutkuje to powstaniem rozbieżności, a nawet luk, które często pogłębiają obecne już problemy i przyczyniają się do powstawania nowych. Jednocześnie często zwiększają one różnice w poziomie zaawansowania działań na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego w poszczególnych państwach członkowskich. 

Obecne ramy prawne pokazują podejście sektorowe. Nie ma tym samym instrumentu, który mógłby pełnić rolę koordynującą na rzecz zrównoważonego europejskiego systemu żywnościowego. 

Podczas spotkania porozmawiamy o tym, czym jest zrównoważony system żywnościowy i jakie są największe przeszkody w przełożeniu go na poziom szkół i przedszkoli. Zapytamy także o zapisy, które powinny się znaleźć w ramach wypracowanych do końca 2023 roku przez Komisję Europejską ram prawnych Sustainable Food System Law. Poruszymy także kwestię jaką rolę pełnią samorządy na rzecz transformacji systemu żywnościowego. 

W okrągłym stole udział wezmą Barbara Wojtaszek Sylwia Kowalska, Elżbieta Lemańska-Błażowska, Grzegorz Święch, Małgorzata Tobis, Robert Lisiewicz.

Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy. Transmisja okrągłego stołu odbędzie się na profilu Green REV Institute już we wtorek 11.10 o godzinie 18:00.