News

Odpowiedź Wiceprzewodniczącego KE ws. Fit for 65

3 maja 2022
Frans Timmermans

Otrzymałyśmy odpowiedź Komisji Europejskiej, Wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa w sprawie naszego apelu Fit for 65, podpisanego przez ponad 80 CSO oraz naukowców i naukowczyń z całego świata.

W odpowiedzi można przeczytać „Propozycje legislacyjne zawarte w pakiecie Fit for 55, które są niezbędne do osiągnięcia wyznaczonego na 2030 r. celu w postaci co najmniej 55% redukcji krajowych emisji netto, są obecnie rozpatrywane przez Parlament Europejski i Radę (UE).” Czy to wystarczy?

Jako koalicja będziemy kontynuować działania na rzecz przyspieszenia zielonej transformacji.

Foto/credit: © European Union 2022 – Source : EP