News

Nic o nas bez nas. I Forum Bezpiecznej Żywności

24 listopada 2022

Morgan Janowicz, koordynatorka ds. partnerstwa i członkini zarządu Green REV Institute na I Forum Bezpiecznej Żywności mówiła:

„Nie chciałabym, aby moje pokolenie było spychane wyłącznie na pozycję aktywizmu ulicznego. I tutaj nie chcę być źle zrozumiana – oczywiście protesty, demonstracje są bardzo ważne w demokracji, ale ja i wiele moich koleżanek i kolegów chcemy realnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Kończymy studia, zdobywamy doświadczenie w organizacjach pozarządowych, jesteśmy aktywne na forum międzynarodowym i chcemy działać systemowo. Chcemy być partnerami i partnerkami dla osób decyzyjnych, uczestniczyć w debatach, chcemy być widoczne w mediach, chcemy móc startować w wyborach tak, aby zwiększać nasze możliwości oddziaływania w sprawach dla nas kluczowych – prawa człowieka, prawa zwierząt, klimat, bioróżnorodność. 

Bez nas to się nie uda, ponieważ to my będziemy kończyć tą zmianę. Nic o nas bez nas, ponieważ ta zmiana dotyczy mojego pokolenia. Tak jak demokracja bez kobiet nie jest demokracją, tak demokracja bez mojego pokolenia nigdy nie będzie demokracją. „

Foto: Jakub Wosik