News

Na co wydamy pieniądze z KPO? Zasoby wodne a produkcja zwierzęca

27 sierpnia 2022

Czas na inwestowanie środków publicznych w inwestycje odpowiedzialnie środowiskowo!

Green REV Institute, pierwszy w Polsce wegański think tank, przedstawił swoje stanowisko konsultacjach dot. kryteriów wyborów projektów i wyraził swój sprzeciw dla inwestowania w przemysł zwierzęcy w czasie, kiedy tak widoczne stają się skutki katastrofy klimatycznej. Fundacja powołała się na argumenty środowiskowe w kontekście produkcji zwierzęcej. 

Projekt kryteriów dot. wyboru przedsięwzięć w ramach inwestycji w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich zawiera kryteria dotyczące działań inwestycyjnych, infrastrukturalnych oraz działań edukacyjnych. W projekcie brakuje jednak jednego z kluczowych w kontekście tego, jak produkujemy żywność zagadnień – w żadnej części projektu nie znajdujemy słowa o przemyśle zwierzęcym – mięsnym, mleczarskim i jajczarskim, który nie tylko w kontekście systemu żywnościowego jest ogromnie ważnym jego elementem, ale i jest odpowiedzialny za intensywne wykorzystywanie zasobów wodnych w dobie kryzysu ekologicznego.

Pomimo, że w projekcie znajdujemy kryteria premiujące: “Rozwiązania oparte na przyrodzie” to w dokumencie ani raz nie jest wspomniane rolnictwo zwierzęce, fermy przemysłowe. 

Kluczowym jest monitorowanie kwestii wsparcia finansowego dla przemysłu zwierzęcego i próba zmiany tej politycznej narracji w kierunku tworzenia nowych możliwości dofinansowywania na produkcję roślinnej żywności – wspierając edukację, badania i rozwój, kształcenie kadr. 

Foto: Unsplash