News

Morgan Janowicz – podsumowanie COP 27

26 listopada 2022

„Mój postulat w ramach Szczytów Klimatycznych jest bardzo jasny – zamieńmy je na Konferencje Środowiska Naukowego i Aktywistycznego. Wysłuchajmy potrzeb osób mieszkających w różnych częściach świata, stwórzmy mapę szkód, która będzie pokazywać kto zanieczyszcza, jakie są możliwości naprawy szkód i przeciwdziałania kolejnym. Kompleksowy audyt klimatyczny uwzględniający żywność, transport i energię jest podstawą do dalszych działań a mapa zanieczyszczających i ich ofiar fundamentem do budowania strategii dłuższych niż kadencje rządzących. Musimy określić skalę alarmów wywołanych przez niezrównoważone rolnictwo i produkcję mięsa, nabiału i jaj, skalę zniszczeń sektora paliw kopalnych i sektora transportu. Opracować mapę ubóstwa żywnościowego, mapę wykluczenia transportowego oraz mapę ubóstwa energetycznego. Skalę szkód i zagrożeń mogą dzisiaj określać naukowcy wraz z aktywistami i przedstawicielami sektora pozarządowego. Tam, gdzie zawodzą rządy, a odwaga polityczna ogranicza i blokuje reformy musi działać duet nauki i aktywizmu.”

Pełen tekst

Foto: unsplash