News

Marsz Wyzwolenia Zwierząt w Warszawie

3 września 2022

3 września, w sobotę przez Warszawę przejdzie Marsz Wyzwolenia Zwierząt. Osoby aktywistyczne, działacze i działaczki organizacji prawnozwierzęcych, eksperci, ekspertki, środowisko naukowe, media przyjadą do Warszawy na kolejne wydarzenie, które ma na celu wzmacnianie świadomości: obywatelskiej, politycznej dla praw zwierząt: tzw. hodowlanych, wykorzystywanych w rozrywce, nauce i edukacji, w modzie.

Postulaty Marszu: wyzwolenie zwierząt pozaludzkich, zmiana systemu żywnościowego, zaprzestanie wykorzystywania zwierząt w rozrywce, modzie, nauce, edukacji pozostają niezmienne od lat. Pomimo działań organizacji pozarządowych i osób aktywistycznych produkcja mięsa, nabiału, jaj wzrasta, polityka nie wspiera praw zwierząt, polityczki i decydenci nie chcą rozmawiać o transformacji systemu żywności i naprawie systemu żywnościowego.

Marsz został objęty matronatem dr. Sylwii Spurek, jedynej polityczki weganki w Polsce. Marsz Wyzwolenia 2022 zorganizowany został przez Anonymous for the Voiceless Polska, Polska dla Zwierząt, V-Gun dla Zwierząt.

Foto: canva