News

Mapa Drogowa – komunikacja Green Deal

12 grudnia 2022


Wojna w Ukrainie i związana z nią destabilizacja gospodarcza w UE stały się pretekstem politycznym do spowolnienia zielonej transformacji, a nawet podejmowania decyzji sprzecznych z ideą Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ). W efekcie takiej postawy rządzących opinia publiczna otrzymuje komunikat – wbrew opinii ludzi nauki, aktywistów i aktywistek – że proces zielonej transformacji (w obszarach: rolnictwo, transport, energetyka) można odłożyć na później, presja czasowa, o której mówi nauka, nie jest taka oczywista, mamy jeszcze czas, nie da się połączyć zielonej transformacji i walki z kryzysem gospodarczym. Takie zmiany w debacie wokół Europejskiego Zielonego Ładu wzmocnią pozycję denialistów klimatycznych i związanych z nimi mediów, a osłabiają pozycję – i tak niewielkiej – grupy zielonych mediów, zielonych komentatorów i komentatorek oraz organizacji społecznych. We współpracy z Klaudią Urban, dziennikarką i reporterką klimatyczną oraz ekspertami przygotowaliśmy “Mapę drogową – jak komunikować idee Europejskiego Zielonego Ładu w czasach konfliktów”.

Foto: canva