News

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

7 maja 2022

W dniach 29-30 kwietnia odbyła się ostatnia sesja w sprawie przyszłości Europy, podczas której uzgodniono zestaw 49 szczegółowych propozycji obejmujących szeroki wachlarz tematów, od zmiany klimatu po zdrowie, migrację i rolę UE na świecie.

Cieszy nas, że zostały uwzględnione propozycje dot.: promocji diet roślinnych z uwzględnieniem kwestii wpływu produkcji żywności na środowisko naturalne i bioróżnorodność, wspierania rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego (zgodnie z pierwszymi zapisami strategii Od pola do stołu – produkcji roślinnej) oraz uwzględnienia kwestii wykorzystania antybiotyków w produkcji żywności.

Potrzebujemy przywództwa KE dla przyszłości Europy. Zielonej, sprawiedliwej, etycznej i klimatycznie odpowiedzialnej.

Foto/credit: unsplash