News

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego dyskutuje o systemie żywności

31 marca 2022

31 marca odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), na którym odbyła się debata z przedstawicielem Komisją Europejską na temat komunikatu pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenie odporności systemów żywnościowych”. Przedstawiciel KE Wolfgang Burtscher odpowiadał na pytania Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego uzasadniając podejmowane przez Komisję decyzje w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego wspólnoty. Wielu deputowanych pytało o przyszłość Strategii od Pola do Stołu, Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu legislacyjnego Fit for 55. Poseł Peter Liese z Niemiec zapytał “Czy KE naprawdę uważa, że w tej sytuacji UE powinna nadal promować eksport i konsumpcję mięsa? Czy nie powinniśmy zachęcać obywateli do ograniczania konsumpcji?”.

Zapis transmisji z posiedzenia

(foto/credit: unsplash)