News

Koalicja o FE dla Rybactwa

15 czerwca 2022

Dzisiaj przedstawicielka koalicji Future Food 4 Climate, Emilia Kudasik-Gil wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez OFOP – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych nt. Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027.

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 nie uwzględnia ryb jako zwierząt żywych, zdolnych do odczuwania bólu i cierpienia, przez co nie spełnia założeń w zakresie polepszenia dobrostanu  tych zwierząt. Pomimo odniesienia się do strategii unijnych, przede wszystkim Europejskiego Zielonego Ładu i Od pola do stołu, Program nie przewiduje dokonania konkretnych zmian w kierunku zielonej transformacji, walki z kryzysem klimatycznym i poprawy dobrostanu zwierząt. Wyszczególnione w Programie działania są zbyt ogólne, przez co w żadnym wypadku nie będziemy w końcowej fazie w stanie ocenić tego, czy faktycznie przyczyniły się one do realizacji celów unijnych strategii.

Photo/credits: We Animals Media