News

Kierunek: Sustainable Food System

10 lutego 2023

9 lutego br. Morgan Janowicz wzięła udział w konferencji Zero Carbon Conference, organizowanej przez ENO Schoolnet Association. Jej wystąpienie dot. zrównoważonych systemów żywnościowych poświęcone było wpływowi systemu produkcji żywności i rolnictwa na klimat, bioróżnorodność, prawa zwierząt i prawa człowieka. Podkreśliła rolę legislacji dla zrównoważonego systemu żywnościowego, opracowywanej przez Komisję Europejską, omawiając filary zmiany systemowej dla #foodwaste, żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych, zamówień publicznych, oznakowania żywności.

Foto: unsplash