News

KE przed COP27 pomija #FoodSystem

5 listopada 2022

„Komisja zaapeluje do wszystkich stron o podjęcie pilnych działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przestrzegania zobowiązań podjętych w ramach porozumienia paryskiego i paktu klimatycznego z Glasgow przyjętego w zeszłym roku podczas COP26. „

Komisja Europejska opublikowała komunikat przed rozpoczynającym się Szczytem Klimatycznym COP27.
Niestety obok energii, finansowania i powiązania bioróżnorodności ze zmianami klimatycznymi Komisja Europejska nie wspomina o transformacji systemu żywności i rolnictwa.

Słowo food pojawia się w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego, a agriculture nie występuje w dokumencie nawet raz. Osoby decydenckie muszą zrozumieć, że walka ze zmianami klimatu wymaga po pierwsze woli politycznej i uznania, że sprawiedliwa transformacja musi obejmować wszystkie sektory: energię, żywność, transport.

Wspólnie z Plant Based Treaty będziemy apelować do przywódców światowych o przyjęcie Traktatu Roślinnego, włączenie do agendy politycznej zrównoważonego systemu żywności i zieloną naprawę rolnictwa!

Foto: European Parliament