News

KE odpowiada ws. owadów

16 marca 2023

Kilka tygodni temu zwróciłyśmy się do Komisji Europejskiej wraz ze Spanish Vegetarian Union i innymi NGO z apelem o wycofanie zgody na dopuszczenie owdów jako produktów do spożywania dla konsumentów w UE. Niestety odpowiedź władz Unii Europejskiej nie tylko rozczarowuje, ale także niepokoi. Komisja stwierdza między innymi, że istnieją braki wiedzy i badań w zakresie wpływu na ludzkie zdrowie, odczuwania bólu przez owady. Niestety rozczarowuje także odpowiedź dotycząca wprowadzania na rynek produktów pochodzących z hodowli, które niewątpliwie nie są zgodne z ambicjami strategii Od pola do stołu.
Sprawiedliwa transformacja nie może być oparta na wspieraniu kolejnych hodowli i ferm ale na odchodzeniu od produkcji zwierzęcej, produkcji owadów i przechodzeniu do zrównoważonych roślinnych systemów żywności i o to będziemy dalej apelować do władz UE.


Credit: unsplash