News

Import a zrównoważony system żywności

25 stycznia 2023

Przesłałyśmy apel do Ministra ds. Unii Europejskiej, Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęk w sprawie stosowania tych samych standardów dot. żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach produkcji w unii Europejskiej i państwach trzecich. W budowaniu zrównoważonego systemu żywności ogromnie istotne jest zastosowanie tych samych, jak najbardziej precyzyjnych i dobrych dla praw zwierząt, praw człowieka i klimatu, regulacji i wymagań dotyczących produkowania żywności w sektorze mleczarskich, mięsnym i jajczarskim. Umowy międzynarodowe nie mogą ograniczać się do kwestii finansowych, muszą być odpowiedzialne klimatycznie i społecznie.

Pełen tekst listu

Foto: canva