News

Green REV Institute dołącza do 50by40

13 lipca 2022

Dołączyłyśmy do koalicji 50by40!

50by40 to koalicja organizacji, których celem jest ograniczenie globalnej produkcji i konsumpcji produktów zwierzęcych o 50% do 2040 roku.

Green REV Institute jest już organizacją członkowską Eurogroup for Animals, TAPP Coalition, European Vegetarian Union, Aquatic Animal Alliance, World Federation for Animals, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Foto: Canva