News

Food security w PE

6 lipca 2022

Poprawa bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się będzie przedmiotem debaty w PE. To bardzo ważne, aby decydenci i decydentki wspierali zrównoważony system żywnościowy, transformację systemu żywności i przechodzenie do diet roślinnych zgodnie z ambicjami strategii Od pola do stołu. Animal based system i przemysłowa produkcja żywności to źródła kryzysu klimatycznego i w efekcie zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Pandemie, antybiotykooporność, gwałtowne zjawiska pogodowe, zanieczyszczenie powietrza, gleby, zagrożenie dla zasobów wodnych to konsekwencje nieefektywnego systemu żywności.

Foto: unsplash