News

Fit for 65

3 kwietnia 2022

Apel do Ursuli von der Leyen, Fransa Timmermansa, władz Komisji Europejskiej, przewodniczących frakcji politycznych Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) wsparło ponad 60 organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz 20 przedstawicieli i przedstawicielek środowiska naukowego.

Wzywamy do kompleksowej, sprawiedliwej transformacji: systemu żywności, sektora energetycznego, transportu. Musimy działać całościowo, bez pomijania żadnego z sektorów, żeby obniżać poziom emisji. Ambicje Fit for 55 powinny być zweryfikowane, a zielona sprawiedliwa transformacji musi przyśpieszyć. Czas na Fit for 65