News

Facing the climate catastrophe – Debata z MEPs

22 czerwca 2022

Zapraszamy na debatę z Posłankami i Posłami do PE. Tematem debaty będzie transformacja systemu żywności i działania podejmowane w tym zakresie przez Komisję Europejską w obecnej kadencji. Podczas rozmowy poruszymy kwestię zapisów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii Od pola do stołu i ambicji w odniesieniu do obecnych i przyszłych wyzwań.

Już 28 czerwca o 17:00 w debacie głos zabiorą:

Dr. Sylwia Spurek – prawniczka, radczyni prawna, legislatorka. Posłanka do Parlamentu Europejskiego z grupy Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie i Wiceprzewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM). Od 2015 r. do 2019 r. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich; 

Anja Hazekamp – Posłanka do Parlamentu Europejskiego z grupy Lewicy i Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI);

Sirpa Pietikäinen – Posłanka do Parlamentu Europejskiego z grupy Europejskiej Partii Ludowej. Członkini Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM);

Asger Christensen – Poseł do Parlamentu Europejskiego z grupy Renew Europe oraz Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI).

O zmianę polityki żywnościowej będą pytać: Marzena Wichniarz (Rodzice Dla Klimatu), Maja Madejska (Roślinna Strona), Anna Żuchniewicz (aktywistka, weganka), Sylwia Łyskawka (Młodzieżowa Rada Klimatyczna), Katarzyna Niemer (aktywistka klimatyczna).

Foto: Parlament Europejski