News

#EUforAnimals – czas na zmiany systemowe dla zwierząt

10 listopada 2022

Kampania #EUforAnimals, rozpoczęta w marcu 2021 r., trwa. Ponad 50 organizacji pozarządowych z Europy apeluje o uwzględnienie „dobrostanu zwierząt” w nazwie stanowiska Komisarza/ Komisarki ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. Ponad 100 Posłów i Posłanek do Parlamentu Europejskie wspiera te działania i kampanię. Brak uwzględnienia dobrostanu zwierząt w przypadku władz Unii Europejskich pokazuje, że kwestia ochrony zwierząt tzw. hodowlanych nie jest wystarczająco uwzględniana w politykach unijnych.
Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu legislacji dla dobrostanu zwierząt i w ramach dokumentu roboczego wskazała na uchybienia, nieprawidłowości oraz konieczne do wprowadzenia zmiany, tak, aby dostosować legislację do ambicji i założeń strategii Od pola do stołu oraz Europejskiego Zielonego Ładu.
Uważamy, że to najwyższy czas na powołanie stanowiska Komisarza/ Komisarki ds. Zwierząt, który kompleksowo zająłby się kwestią zwierząt tzw. hodowlanych, zwierząt wykorzystywanych w celach edukacyjnych i naukowych, zwierząt tzw. futerkowych.

Unijne polityki klimatyczne pokazują na konieczność transformacji do roślinnych systemów żywności i czas na zmianę w obszarze ochrony zwierząt w UE.

Foto: Unsplash