News

dr. Sylwia Spurek pyta o Bałtyk

22 sierpnia 2022

Czy projekt Lynetteholm (Lynetteholmen), sztucznego półwyspu (Kopenhaga) zagraża Bałtykowi?

Dzięki obowiązującemu od dawna porozumieniu między krajami leżącymi nad Bałtykiem jak dotąd żadne duże przedsięwzięcie budowlane nie ograniczało przepływu wody do tego morza. Jednakże zatwierdzony w czerwcu 2021 r. projekt Lynetteholm może zablokować przepływ nawet 0,5 % wody do Bałtyku. To oznacza poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego.

Projekt przyjęto bez konsultacji z zainteresowanymi państwami wymaganych na mocy konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym i dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Zasięgnięto jedynie opinii Szwecji.

interpelacją w sprawie Lynetteholm do Komisji Europejskiej zwróciła się z Polski Posłanka do Parlamentu Europejskiego, dr. Sylwia Spurek.

Foto: unsplash