News

Destrukcyjny wpływ hodowli ryb na środowisko naturalne

21 sierpnia 2022

Co roku jako ludzkość zjadamy około 80 milionów ton ryb.

Badania wskazują, że hodowla ryb przyczynia się do eutrofizacji, a światowy rozrost tego przemysłu budzi uzasadniony niepokój. Rybie odchody i niezjedzony pokarm z hodowli ryb zmieniają materię organiczną w morzach i oceanach, co znacząco wpływa na zużycie tlenu i przyczynia się do lokalnej eutrofizacji.

Eutrofizacja polega na nadmiernym wzbogacaniu wody w minerały i składniki odżywcze, które powodują przerost glonów, co z spowodować wyczerpanie tlenu w zbiorniku wodnym.

Co więcej, odpady z przemysłu rybnego powodują emisję gazów cieplarnianych i mogą negatywnie wpływać na morską faunę i florę oraz otaczające je ekosystemy.

Wniosek nasuwa się sam – hodowla i konsumpcja ryb przez ludzi niszczy naszą planetę, jej naturalne ekosystemy i bioróżnorodność oraz jest odpowiedzialna za śmierć miliardów istnień.

Źródła:

http://www.fishcount.org.uk/published/std/fishcountchapter19.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19641595/
https://www.nature.com/articles/nclimate2763

Foto: Unsplash