News

Big Meat & Big Dairy fundatorem katastrofy klimatycznej

1 sierpnia 2022

W raporcie „IT’S BIG LIVESTOCK VERSUS THE PLANET” z kwietnia, 2020 roku zwraca się uwagę na 7 głównych obszarów oddziaływania przemysłu zwierzęcego:

  1. wydobywanie i eksploatacja naturalnych surowców z terenów lokalnych i rdzennych społeczności
  2. zużycie terenu, lasu i negatywny wpływ na bioróżnorodność
  3. zużycie wody
  4. obniżenie jakości powietrza
  5. wykorzystywanie pracowników i pracowniczek w przemyśle zwierzęcym, narażanie na niebezpieczeństwa i wypadki w pracy
  6. eksploatacja i uprzedmiotowienie zwierząt
  7. zagrożenia związane ze zdrowiem ludzi

Foto: Unsplash