News

Badanie: zmiany klimatyczne vs. system produkcji żywności

17 sierpnia 2022

W ostatnim badaniu Poore i Nemecek z 2019 roku zbadano wpływ żywności na środowisko na różnych poziomach – od gospodarstwa rolnego do handlu detalicznego.

Zastosowano pięć wskaźników środowiskowych w 38 700 gospodarstwach rolnych oraz 1600 metod przetwórstwa i rodzajów opakowań.

Jednoznacznie wykazano, że dzisiejsze rolnictwo jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez człowieka i innych globalnych zmian środowiskowych. Mianowicie, generuje ono około 26% antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych i jest odpowiedzialne za szacunkowo 32% globalnego zakwaszenia ziemi, 78% eutrofizacji,

Produkcja żywność w sposób, jaki ma to miejsce dzisiaj w #BrokenFoodSystem odpowiada za blisko 19% globalnego zużycia gruntów. Szczególnie warto zwrócić tu uwagę na działania związane z gospodarstwami rolnymi, które wyraźnie dominują statystki emisji, wiążąc się z około 61% emisji GHG związanych z żywnością (81% łącznie z wylesianiem), 79% zakwaszenia i 95% eutrofizacji.

Te dane nie są odpowiedzią na potrzebę wprowadzenia sprawiedliwego systemu żywnościowego. System żywnościowy w Europie i na świecie wymaga naprawy!

Foto: Unsplash