News

Apelujemy ws. zamówień publicznych w Warszawie

28 października 2022

W mieście stołecznym Warszawa w dniu 18. października 2022 roku na platformie zamowienia.um.warszawa.pl opublikowane zostało ogłoszenie dot. przeprowadzenia postępowania związanego z udzieleniem zamówienia publicznego o numerze ZP/AB/271/II-137/22 pod nazwą „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Miasta”.

Jak trafnie podkreśla lokalny oddział Młodzieżowego Strajku Klimatycznego wraz z Green REV Institute i koalicją Future Food 4 Climate: “Jako osoby aktywistyczne, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze smutkiem dostrzegamy, że przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej jako: SWZ) usługi cateringowe w zdecydowanej większości zawierają produkty zwierzęce (mięso) oraz produkty pochodzenia zwierzęcego. Dominują bowiem takie towary jak mleko, sery, jaja, wędliny, schaby czy ryby.Jedyne, co zostało uwzględnione, to „dania bezmięsne”, przy czym zupełnie pominięto dania roślinne.”

Cały apel dostępny w Bibliotece Future Food 4 Climate. Zachęcamy do zapoznania się z stanowiskiem i włączenia się w działania koalicji Future Food 4 Climate na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego.

Foto: Unsplash