News

Apel koalicji do mediów

28 grudnia 2021

Członkowie Future Food 4 Climate apelują do mediów w Polsce o rzetelne informowanie
i edukowanie odbiorców i odbiorczyń o kryzysie klimatycznym

Fot. Green REV Institute

Koalicja wystąpiła z apelem do mediów o wzmocnienie edukacji i informowanie społeczeństwa o kryzysie klimatycznym w sposób kompleksowy. W apelu podkreślona jest konieczność informowania o rolnictwie, transformacji systemu żywności, jako nieodłącznych elementach debaty o kryzysie klimatycznym. Media powinny zapewniać bezpłatny dostęp do rzetelnych informacji o koniecznych zmianach systemowych, działaniach decydentów i decydentek. Media powinny angażować się w partycypację na rzecz środowiska i klimatu poprzez informowanie o konsultacjach publicznych, wysłuchaniach, wydarzeniach, w których obywatele i obywatelki, organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą wziąć udział. 

Apel podpisało 29 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym Akcja Demokracja, Rodzice dla Klimatu i Humane Society International Europe.