News

Antybiotykooporność – konsultacje KE

1 stycznia 2023

Zrównoważony system żywnościowy vs. antybiotykooporność – Komisja Europejska do 3 stycznia (24:00 Warsaw Time), prowadzi konsultacje publiczne dot.“walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe – zakaz stosowania niektórych środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt/w produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonych do UE.”

Antybiotykooporność to zagrożenie dla zdrowia publicznego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że w samym 2019 roku z powodu odporności na produkty przeciwustrojowe zmarło 1,27 mln osób. Naukowcy.czynie szacują, że do 2050 r. antybiotykooporność może przyczynić się do śmierci 10 mln ludzi. Sama Polska zajmuje 4. miejsce w Unii Europejskiej pod względem ilości antybiotyków podawanych zwierzętom tzw. hodowlanym. W 2018 roku trafiło do nich niemal 800 ton antybiotyków, a ta ilość rośnie z każdym kolejnym rokiem. Dobry przykład stanowi sytuacja z października 2021 roku, gdy w polskim mięsie, eksportowanym do Czech, odkryto przekroczone 60-krotnie normy antybiotyków. O zagrożeniu spowodowanym produkcją zwierzęcą dla zdrowia osób konsumenckich mówił także raport Najwyższej Izby Kontroli dot. kontroli systemu bezpieczeństwa żywności. Intensyfikacja „produkcji” zwierzęcej powoduje, że zwierzęta tzwhodowlane otrzymują coraz więcej leków, a osoby konsumenckie są narażone na poważne konsekwencje zdrowotne, o których nie informują etykiety na żywności.

Zachęcamy – napiszcie i wyślijcie swoją opinię! Naszą znajdziecie tutaj. Niech 2023 będzie rokiem rzecznictwa dla transformacji systemu żywności.

Credit: unsplash