News

Analiza KE – bezpieczeństwo żywnościowe w UE i na świecie

11 stycznia 2023

Komisja Europejska opublikowała analizę dotyczącą głównych czynników wpływających na bezpieczeństwo żywnościowe. Analizie poddano wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe takich czynników jak zmiana klimatu, degradacja środowiska, gospodarcze konsekwencje COVID-19 oraz inwazja Rosji na Ukrainę.

Dostępność żywności nie jest obecnie w Unii Europejskiej zagrożona. Istnieje problem dostępności do zdrowej, zrównoważonej żywności, szczególnie w kontekście rosnących cen.

W analizie Komisja wskazuje, że „Na całym świecie sposób odżywiania i wzorce żywieniowe w coraz większym stopniu zmieniają się w kierunku diety o dużej zawartości produktów zwierzęcych i przetworzonych produktów spożywczych, co ma konsekwencje dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa/zdrowia. Przejście na dietę roślinną ma potencjał zmniejszenia wykorzystania gruntów na potrzeby rolnictwa nawet o 75%, a tym samym przyczynia się do globalnego bezpieczeństwa żywnościowego (Ritchie H, 2021). Przejście na diety w większym stopniu oparte na roślinach, zgodne z wytycznymi żywieniowymi, zostało również powiązane z lepszymi wynikami zdrowotnymi i środowiskowymi w porównaniu z działaniami skoncentrowanymi wyłącznie na kwestiach bezpieczeństwa żywnościowego (Springmann i in., 2018)). Zwiększone stosowanie diety opartej na roślinach wiąże się z lepszym zdrowiem, lepszą jakością powietrza, zmniejszeniem przedwczesnej umieralności, a także znacznym zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych i emisji amoniaku (Himics i in., 2022).”

Foto: unsplash