News

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

30 listopada 2022

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w ramach przeglądy Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Do 1 grudnia 2022 r. (do godziny 24:00 Warszawa) można przesyłać stanowiska w ramach pierwszego w historii dobrowolnego przeglądu realizacji Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przegląd na poziomie UE będzie stanowił podsumowanie wewnętrznego i zewnętrznego wdrażania przez UE celów zrównoważonego rozwoju. Przeglądy takie są jednym z głównych mechanizmów monitorowania i przeglądu agendy 2030 na szczeblu globalnym. Dobrowolny przegląd UE zostanie przedstawiony na forum politycznym wysokiego szczebla ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju w 2023 r.

Link do konsultacji

W stanowisku Green REV Institute wskazujemy na wszystkie elementy systemu unijnego, który obecnie nie działa: wydatkowanie środków publicznych na wsparcie dla sektora, brak legislacji ograniczających działanie ferm przemysłowych, legislację, która zamiast budować bezpieczeństwo żywnościowe wspiera #brokenfoodsystem.

Foto: unsplash